CV

Læs mere om mine uddannelser og erfaring

Uddannelse

 

2022         Certificeret Sexolog og Parterapeut, Gestaltinstituttet, Randers

2021         PD modul i Erhvervspædagogik, UC Syd

2019         PD modul, ordblindeunderviser for voksne, UC Syd

2018         PD modul, Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder, UC SYD

2013         Hypnoterapeut uddannelse, Hypnose Skolen, Aarhus

2009         Master Pracititioner uddannelse ved Dansk NLP Institut A/S, Aarhus

2005         PD i psykologi og supervision, Danmarks Pædagogiske universitet, CVU Fyn, Odense.

1997         Læreruddannelse fra Jelling Statsseminarium

 

Efteruddannelse og kurser

 

2017         8 ugers MBSR (mindfulness baseret stress reduktion) kursus, Aarhus Universitet

2016         Enneagrammet ved Flemming Christensen, Thinkaboutit

2004        Efteruddannelsesforløb i supervision via Kempler Instituttet.

 

Erhvervsforløb

 

2019-2022                 Koordinerende vejleder / underviser ved FGU Trekanten og FGU Kolding/Vejen
Opgaver og ansvar
 • Samtale med og vejledning af unge ift. personlig udvikling og muligheder.
 • Koordination af indsatser til unge med behov for særlig eller ekstra støtte.
 • Mediator i konfliktsituationer eks. mellem underviser og elev.
 • Tilrettelæggelse og gennemførsel af undervisning ift. motivation, livsduelighed og samarbejde-, erhvervs- og arbejdspladslærer.

 

2014-2019                Underviser / mentor og konsulent på Unge i Centrum, IBC Kurser
Opgaver og ansvar
 • Projektmedarbejder / underviser og facilitator på et ungeforløb for unge aktivitetsparate, herunder salg af ydelser til jobcenteret og samarbejde med diverse samarbejdspartnere indenfor området.
 • Undervisning og vejledning i forskellige aspekter af personlig udvikling og motivation.
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning i dansk og engelsk på FVU-niveau.
 • Foretagelse af test, screeninger på FVU og OBU-området.
 • E-læringsundervisning, udarbejdelse af undervisningsmateriale på e-læringsplatform samt fagansvarlig for faget engelsk.

 

2013-2014                                   Teamkoordinator for specialcenteret på Erritsø Fællesskole,                  Fredericia
Opgaver og ansvar
 • Samarbejde og sparring med kollegaer, ledelse, PPR og forældre omkring elever med særlige behov.
 • Vejledning til kollegaer, forældre og elever i anvendelse af IT kompenserende hjælpemidler.
 • Forestået diverse tests og udredninger.
 • Organisering af og gennemførelse af læseskubkurser og kompenserende læse IPad kurser.

 

2005 – 2013               Underviser, AKT og faglig specialundervisning, Skærbæk Skole, Fredericia
Opgave og ansvar
 • Mødekoordinatorrollen
 • Opbygning og styring af alle støtte- og specialkrævende indsatser for enkelte eller grupper af elever.
 • Rådgivning af lærere og pædagoger ift. AKT og faglig specialundervisning.