Undervisning og oplæg

Jeg tilbyder seksualundervisning og oplæg om emner inden for seksualitet, f.eks. kvinders lyst.

Unges seksualitet er et vigtigt emne – ikke mindst for de unge selv

 

Voksne er tilbøjelige til at tro, at unge er oplyste og erfarne hvad angår sexualitet, men det er ikke ensbetydende med, at de unge ikke har spørgsmål eller ønsker flere nuancer ift. seksualundervisning. Til stor glæde for mange unge er seksualundervisning blevet obligatorisk på de gymnasiale uddannelser fra skoleåret 2023/2024.

 

Med en baggrund som underviser og certificeret sexolog, kan jeg skabe de bedste rammer hvor unge trygt kan få svar på spørgsmål. Jeg udbreder feltet seksualitet med mit oplæg Let’s Talk about Sex.

 

Læs mere

Let’s Talk about Sex – undervisning og samtale med unge om seksualitet

 

Kunsten at gøre det personligt uden at blive for personlig.

 

Når jeg kommer som fagprofessionel, får eleverne mulighed for at stille spørgsmål, som de måske helst vil undgå at stille til de undervisere og andet personale, som de ser til daglig.

 

De unge får mulighed for at stille spørgsmål anonymt, inden jeg kommer med mit oplæg. På den måde bliver både undervisningen og mit oplæg relevant og vedkommende for de unge.

Indhold og metode

 

Mit oplæg er en blanding af information og cases, som skal facilitere rum for holdningsudveksling og give den enkelte unge indsigt i andres og egen seksualitet.

 

Det er min erfaring, at de unge får størst personligt udbytte, og en mere ærlig og dybdegående selvindsigt, når oplægget og undervisningen foregår i klassen eller i mindre hold (15- 25 personer).

 

I er velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere om, hvordan et oplæg kan sammensættes med undervisningen.

Emner

 

• Vores anatomi – hvordan ser vi ud, og hvordan fungerer vi?
• Hvad er sex? Hvordan lærer vi om sex? Sex og SoMe
• Lyst og grænser
• Samtykkeloven – hvad og hvordan?
• Seksuelle problemer – ”at komme for hurtigt”, alkohol, smerter ved samleje, præstationsangst mv.
• Kønssygdomme – hvilke findes der, og hvordan sikrer man sig mod dem?
• Kønsidentitet og LGBT+

Jeg skaber et trygt rum for samtale og spørgsmål

• Alle deltager, men har mulighed for at sige fra
• Respekt for forskelligheder
• Diskriminerende kommentarer accepteres ikke
• Deltagere og underviser taler ikke meget personligt om sig selv eller andre

 

Jeg er medlem af DACS og følger foreningens etiske retningslinjer.

Læs mere her